# 15مردادمـهلت ارسال گزارش سه ماهه خرید وفروش فصل بهار بـه سازمان امورمالياتي

# 31 مردادمـهلت ارسال ليست حقوق تیر بـه سازمان امورمالياتي

# 31مردادمـهلت ارسال ليست حقوق تیر بـه سازمان تامين اجتماعي

# بموجب ماده 137 قانون تجارت : فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 95 هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

 

. فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 95 . فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 95 ، فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 95
[اظهارنامـه ارزش افزوده زمستان 95 فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 95]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 08:37:00 +0000