# 15مردادمـهلت ارسال گزارش سه ماهه خرید وفروش فصل بهار بـه سازمان امورمالياتي

# 31 مردادمـهلت ارسال ليست حقوق تیر بـه سازمان امورمالياتي

# 31مردادمـهلت ارسال ليست حقوق تیر بـه سازمان تامين اجتماعي

# بموجب ماده 137 قانون تجارت : سوابق تاکسیرانی هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

 

. سوابق تاکسیرانی . سوابق تاکسیرانی ، سوابق تاکسیرانی
[بيمـه راننده تاكسي - accpress.com سوابق تاکسیرانی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 14 Jul 2018 19:08:00 +0000